CENNÍK

 

Úkon Cena
Zameranie priestoru dohodou
Dispozičné riešenie 2D od 5€/1m2
Interiérová štúdia obytných priestorov od  8€/1m2
Interiérová štúdia komerčných priestorov od 13€/1m2
Dozor nad realizáciou – služba+ od 55€/1deň
Doprava dohodou

 

Zameranie priestoru

Prvým krokom je zameranie  priestoru a jeho digitalizácia /len v prípade, ak zákazník nedisponuje výkresmi súčasného stavu v digitálnom formáte DWG/. Po zameraní nasleduje konzultácia so zákazníkom, kde zistím jeho požiadavky a želania. Samozrejmosťou je konzultácia farieb, štýlu a použitých materiálov. Pre lepšiu predstavu zákazníka si so sebou prinesiem vzorky farieb a materiálov.

 

Dispozičné riešenie 2D

Po zameraní priestoru a konzultácii prichádza na rad príprava dispozičného riešenia. Spočíva vo vytvorení opodstatneného a funkčného 2D pôdorysného návrhu.

 

Interiérová štúdia – kompletný návrh interiéru

Po schválení dispozičného riešenia zákazníkom, nasleduje kompletný návrh interiéru. Pozostáva vo vytvorení 3D vizualizácie, kde zákazník bude mať jasnú predstavu o navrhovanom priestore; farby; materiály; rezopohľady; pôdorysy; zoznam použitého nábytku v interiéri + cenová ponuka

– v prípade navrhovaného nábytku na mieru – technické výkresy pre výrobcov

 

Dozor nad realizáciou – služba+

Ak to zákazník vyžaduje, súčasťou  návrhu je aj pravidelná konzultácia s realizátormi rekonštrukcie, rôznymi dodávateľmi a výrobcami typových prvkov.

Spolupracujem s osvedčenými dodávateľmi, ktorých môžem zákazníkovi po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach odporučiť.